Vidste du det om kolik?

Kolik viser sig typisk de første tre-fire uger efter fødslen og forsvinder af sig selv, når barnet er omkring tre måneder gammelt. Spædbarnet græder i flere timer og kan ikke trøstes. Ofte er mønstret, at barnet græder dagligt eller næsten dagligt og på samme tidspunkt af døgnet. Typisk optræder skrigeturene hen under aftenen og varer til hen ad natten, men kan forekomme på alle tider af døgnet. Læger kalder det kolik, når et barn græder mere en 1 1/2 time hver eneste dag. Hvorfor barnet græder, ved man ikke, og der er desværre hverken en videnskabelig forklaring eller en medicinsk behandling af kolik.

Nogle mener, at kolik stammer fra kramper i tarmen og andre mener, at tarmproblemer hos spædbørn kan skyldes, at moren drikker komælk, eller at barnet har et ledskred i ryggen, som er sket under fødslen. Andre igen mener, at det, der gør, at barnet har ondt i maven og har skrigeture, er, at nogle spædbørn er født med et "umodent" tarmsystem, hvor fordøjelsen ikke fungerer optimalt endnu. Hvis barnet har eller har haft gulsot, kan det være medvirkende til, at barnet ikke fordøjer sin mad tilstrækkeligt, men om disse forklaringer har sammenhæng med kolik er ikke dokumenteret.

Hvordan aflæser forældre om barnet har kolik?
Kolikbørn er meget belastende for forældrene. Som forælder føler man ængstelse for, at barnet fejler noget alvorligt. Man føler afmagt, fordi man ikke kan få barnet til at falde til ro og stoppe skrigeriet, som ofte kan vare op til 3 timer dagligt.

For at finde ud af om barnet har kolik, skal man som forældre iagttage, hvad der sker med barnet, og der er 3 områder, der skal observeres:

1. Varigheden af barnets grådanfald

2. Hvor højt op i "det røde felt" kommer barnet

3. Hvor let barnet er at trøste

Vi kan jo ikke spørge barnet, så de 3 ting er de bedste pejlemærker, vi har.

Der findes ingen undersøgelsesmetode, som kan påvise kolik, men det er vigtigt, at få barnet undersøgt af lægen, så man ikke overser andre sygdomme i tarmene. Der findes ingen effektiv medicinsk behandling.

Børn med kolik reagerer erfaringsmæssigt særlig godt på zoneterapibehandling. Det lille barn behandles blidt med zoneterapi, gerne mens det ammes. Langt de fleste spædbørn kan godt lide at få zoneterapi, og reaktionen på det er som oftest træthed. Men der er også tilfælde, hvor barnet reagerer under behandlingen, eller efter, med uro, en ekstra kraftig skrigetur eller hyppige afføringer. Det er barnets fordøjelsessystem, der arbejder, og det går over igen, hvorefter det i langt de fleste tilfælde går fremad. Nogle børn presser meget, når de skal af med deres afføring, men har svært ved at presse ned af. Her kan zoneterapi på tarmsystemets zoner på fødderne hjælpe med at få dem til at spænde af i den nederste del tarmen. Zoneterapien er også godt til at skabe ro til hele systemet. De fleste børn har brug for 2 eller 3 behandlinger for at få gavn af zoneterapien.

I 2001 blev der gennemført et pilotprojekt "Zoneterapiens effekt på Skrigeture hos spædbørn", hvor der viste sig god effekt af zoneterapi. Du kan læse rapporten på Forenede Danske Zoneterapeuters hjemmeside http://www.fdz.dk/…/zone…/skrigeture-hos-smaaboern-og-kolik/

Zoneterapeut, RAB Kamilla Siquir, Klinikken Gammeltorv