Zoneterapi Kursus for babyer

Søndag D. 27/5 Kl 10- 12
Søndag D. 17/6 Kl 10-12

Prisen er 500,- for kurset per. baby